:::

Facilities

:::

租用查詢 -

«上一月 <<上一週 2017 / 11 下一週>> 下一月»
 20
(一)
21
(二)
22
(三)
23
(四)
24
(五)
25
(六)
26
(Day)
1 (08:10-09:00)        
2 (09:10-10:00)        
3 (10:20-11:10)        
4 (11:20-12:10)        
5 (12:20-13:10)     大五返系  
6 (13:20-14:10)     大五返系 陳素秋老師課程
7 (14:20-15:10)   陳明國博士論文發表會   陳素秋老師課程
8 (15:30-16:20)   陳明國博士論文發表會   陳素秋老師課程
9 (16:30-17:20)   陳明國博士論文發表會   陳素秋老師課程
10 (17:30-18:20)   中等教育童軍科會議    
A (18:40-19:30)   童軍教育專題研究(蔡居澤)    
B (19:35-20:25)   童軍教育專題研究(蔡居澤)    
C (20:30-21:20)   童軍教育專題研究(蔡居澤)    
D (21:25-22:15)        
cron web_use_log